Het luftman Maturity Model

Jerry Luftman, één van de bekendste goeroes op het gebied van Business-IT alignment, ontwikkelde vanaf 1999 zijn Strategic Alignment Maturity Model (SAMM). Het model biedt organisaties een praktisch hulpmiddel om inzicht te krijgen in de mate waarin de business en IT op elkaar zijn afgestemd.In het model onderscheidt Luftman zes dimensies die bepalend zijn voor de mate van Business-IT alignment. Per dimensie worden vervolgens verschillende factoren onderkend die belangrijk zijn voor het bereiken en handhaven van alignment.
Volgens Luftman is de Business-IT alignment nooit 100%. Afstemming is per definitie dynamisch: de wensen van de organisatie, de ondersteuning van IT en de eisen over de afstemming zijn voortdurend in ontwikkeling.
Luftman maakt onderscheid tussen factoren die Business-IT alignment positief beïnvloeden en factoren waarvan een remmende werking uitgaat.Enablers / Stimulerende factoren
 • Support van het senior management voor IT.
 • IT is betrokken bij de ontwikkeling van de strategie.
 • IT begrijpt de business.
 • Business-IT partnerschap.
 • Goede prioritering van IT-projecten.
 • IT toont leiderschap.
Inhibitors / Remmende factoren
 • Senior management support IT niet.
 • IT en business hebben geen nauwe band.
 • IT begrijpt de business niet.
 • IT gaat geen partnerschap aan.
 • IT kan niet de juiste prioriteiten stellen.
 • IT toont geen leiderschap.
Feitelijk onderscheidt Luftman zes factoren, waarbij de groepen elkaars tegenovergestelde zijn en als het ware de twee uiterste waarden vormen van een schaal. Luftman vertaalde de factoren naar deze zes dimensies:

① Partnership

In welke mate is sprake van een écht partnership tussen business en IT? Denk aan wederzijds vertrouwen, het delen van risico’s en beloningen. In het ideale geval fungeert IT zowel als enabler als driver van veranderingen in bedrijfsprocessen en -strategie.
Doel: Het stimuleren van betrokkenheid.

② Communicatie

Uitwisselen van ideeën, kennis en informatie tussen Business en IT om tot een goed wederzijds begrip te komen tussen beide domeinen.
Doel: Verdiepen in de business.

③ Metrics / Toegevoegde waarde

Beschikbaarheid van instrumenten en gegevens die, in termen die de business begrijpt, inzicht geven in de toegevoegde waarde van IT voor de Business. Het gaat hierbij vooral om het operationaliseren van de IT-dienstverlening. Denk hierbij aan SLA’s bijvoorbeeld.
Doel: Het voortdurend meten van de effectiviteit en het streven naar een transparante continue verbetering.

④ Sturing

Besluitvormingsprocessen, prioritering en allocatie van IT zijn essentieel voor het op elkaar afstemmen van business- en IT-strategie. Hierbij gaat het om de vraag of processen wel goed op elkaar zijn afgestemd en de onderliggende organisatorische inrichting wel de juiste is.
Doel: Het creëren stuurmogelijkheden voor de business.

⑤ Capability / Competenties

In welke mate beschikken medewerkers over de benodigde vaardigheden om effectief te zijn? Hierbij gaat het erom dat IT’ers begrijpen wat de business drivers zijn. Spreken zij de taal van de business en begrijpen de medewerkers van business de relevante technologische concepten?
Doel: Het doorlopend ontwikkelen van de capaciteiten die medewerkers in zich hebben.

⑥ Infra / Flexibele architectuur

In welke mate helpt IT-architectuur de business te groeien, concurreren en winst te maken? Flexibiliteit is gewenst om snel nieuwe technologische ontwikkelingen toe te passen voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen of ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Bij organisaties met een onvolwassen en inflexibele IT-architectuur wordt IT steeds vaker gezien als een show-stopper in plaats van een enabler.
Doel: Het werken naar een flexibele en effectieve architectuur.
Luftman vertaalde deze zes dimensies naar een scan om organisaties van een score te voorzien. Een die inzicht geeft over de mate van afstemming tussen business en IT. Per dimensie onderkende hij een aantal factoren en formuleerde hij een of meer stellingen.Door deelnemers vervolgens te laten aangeven in welke mate ze eens zijn met de stellingen, ontstaat de score, zowel per dimensie als een totaalscore. Deze geeft de mate van alignment maturity aan. Des te hoger de volwassenheid, des te beter de inzet van IT in de organisatie.BITA-modelStrategic Alignment Maturity Model (SAMM) LuftmanDe zes eerdere genoemde factoren en diens enablers of inhibitors, kunnen overigens als volgt worden geplaatst op de dimensies:
 1. Top van de organisatie als sponsor van IT (communicatie, partnership).
 2. IT is betrokken bij ontwikkeling strategie (toegevoegde waarde, sturing).
 3. IT begrijpt de organisatietaken en processen (communicatie, competenties).
 4. Business en IT werken samen (partnership).
 5. Prioriteitsstelling van IT-programma’s en -projecten (scope & architectuur, sturing).
 6. Tonen van leiderschap door business- en IT-management (sturing, competenties).
De zes dimensies zijn aandachtsgebieden voor Business-IT alignment. Hierbij gaat het niet om één specifieke dimensie, maar een situatie waarbij alle dimensies een samenhangend, harmonieus geheel (moeten) vormen. Het onderstaande citaat van Frank Coster illustreert de samenhang:
“All domains and underlying attributes have been named. There is not a specific attribute or dimension which is most important. All should be given equal attention. It’s also clear that many attributes are interrelated. Executing an assessment like this is useful, because it touches a lot of the elements related to good business/IT alignment.
The outcomes of the assessment in itself is not the best part. It is the discussion which should follow on this, to investigate why people responded the way they did. Only then, lessons can be drawn, and improvement areas can be named.”Bronnen

Meer weten?

E-mail meerweten@qmm.local of gebruik het contactformulier.